Monitorowanie szkodników Przytyk

Monitorowanie szkodników to proces, który polega na analizowaniu aktywności szkodników, w celu wczesnego wykrycia ich obecności w obiekcie (lub w jego okolicy) i podjęcia działań mających na celu zwalczenie zagrożenia. Dzięki wcześnie podjętej decyzji o monitorowaniu szkodników, można zapewnić wysokie bezpieczeństwo chronionego obiektu przed szkodnikami.

W przypadku monitorowania obiektu, możliwe jest zidentyfikowanie miejsc, w których występują niepożądane szkodniki, insekty lub gryzonie, co umożliwia skuteczne i szybkie przeprowadzenie interwencji w celu usunięcia zagrożenia. Współpraca z nami w zakresie monitorowania obiektów przed szkodnikami pozwala na zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami wewnątrz budynku, na zewnątrz przy ogrodzeniu, czy bezpośrednio przy budynku, zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.

Nasza usługa monitoringu szkodników obejmuje sekwencję zaplanowanych działań i obserwacji, w tym pomiary wszelkich aspektów aktywności szkodników, co umożliwia stały nadzór nad bezpieczeństwem monitorowanego obiektu. Przy monitorowaniu obiektów takich jak magazyny, hale produkcyjne, centra handlowe, biura, serwerownie i inne, wykonujemy wywiad, inspekcję oraz przegląd urządzeń do monitorowania szkodników. Zalecamy przeprowadzenie monitoringu obecności szkodników przynajmniej raz na miesiąc, a w wybranych przypadkach częściej.

Dzięki szczegółowemu i ciągłemu monitorowaniu szkodników, firma DDD jest w stanie szybko i skutecznie oszacować liczbę szkodników, określić miejsca ich występowania i podjąć odpowiednie kroki w celu ich zwalczania. Monitorowanie szkodników umożliwia uniknięcie strat, dbanie o czystość, higienę i bezpieczeństwo danego obiektu.

W OFERCIE POSIADAMY:
– monitorowanie szkodników w magazynach,
– monitorowanie i zwalczanie gryzoni (myszy, szczury),
– monitorowanie i zwalczanie owadów biegających (prusaki, karaluchy),
– monitorowanie aktywności moli spożywczych,
– monitorowanie owadów latających w obiekcie, jak i na zewnątrz (muchy, osy, szerszenie).