HACCP

HACCP jest metodą zabezpieczania żywności, która w dużej mierze opiera się na zapobieganiu zagrożeniom. Polega na identyfikacji miejsc, w których mogą pojawiać się niebezpieczeństwa oraz na zapobieganiu ich powstania.

Jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością.

System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

System HACCP jest systemem przyjaznym i korzystnym zarówno dla konsumenta, jak i dla przedsiębiorcy działającego w obszarze żywności. Na obowiązku wdrażania systemu HACCP w firmach, konsument zyskuje pewność, że spożywana przez niego żywność jest całkowicie bezpieczna. Przedsiębiorca posiadając prawidłowo wdrożony i funkcjonujący system buduje zaufanie konsumentów do firmy i poprawia jej wizerunek.

Pracujemy zgodnie ze standardami bezpieczeństwa żywności: BRC, IFS, TESCO, GLOBAL, PN-EN 16636.

Opracowujemy dla klientów Oceny Ryzyka Występowania Szkodników z wyznaczeniem Progów Szkodliwości, Programy Ochrony przed Szkodnikami, Analizy Trendów Zagrożeń w formie wykresów.

Technicy Serwisu posiadają wieloletnie doświadczenie poparte corocznymi szkoleniami branżowymi prowadzonymi przez prof. Stanisława Ignatowicza z SGGW i DDD AUDIT Michał Żak. Ostatnio odbyte szkolenie:  Usługi zwalczania szkodników zgodne ze standardami BRCGS: BRC Food 9, BRC Consumer Products 4, BRC Packaging 6

Korzyści jakie może osiągnąć wdrażając system HACCP, obok celu nadrzędnego jaki jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, to przede wszystkim:

  • spełnienie wymagań prawa żywnościowego,
  • ulepszenie infrastruktury przedsiębiorstwa,
  • aktywne podejście do rozwiązywania problemów związanych z jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
  • umożliwienie podjęcia działań zaradczych, przed pojawieniem się problemu,
  • zmniejszenie strat produkcyjnych, ilości błędów i braków
  • aktualizację wiedzy i podniesienie świadomości personelu,
  • zdyscyplinowanie załogi i zacieśnienie współpracy pomiędzy osobami na poszczególnych stanowiskach,
  • spełnienie oczekiwań klientów,
  • podniesienie pewności i systematycznej powtarzalności jakości produktów

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów wdrożenia systemu w Państwa firmie.